Home

Welkom bij Ingro cvba. Wij zijn een coöperatieve vennootschap van telers van groenten voor verwerking, kortweg een telersvereniging.

Indien u lid bent kunt u inloggen om vertrouwelijke informatie te raadplegen.

Nieuwsbrief #1 - november 2016
Ingro Nieuws: Nieuwsbrief #1 - november 2016
Download hier