Persbericht PROFEL: Europese groenteteelt zwoegt onder extreme weersomstandigheden

Geplaatst op: 01.08.2018

Voor een derde jaar op rij lijdt Europa onder een zeer hete zomer en lange droogteperiode. Sinds begin mei ondervinden veel Europese landbouwgebieden een tekort aan regen, waarbij in een aantal belangrijke regio’s voor de groenteteelt een deficit van 200 mm vastgesteld werd, vergeleken met de gemiddelde regenval in mei en juni. In andere delen van Europa werden gewassen dan weer beschadigd door extreme regenbuien en ernstige hagelstormen, gevolgd door een droogte in het begin van juli. De winter duurde langer dan normaal en de lente was zeer nat, wat leidde tot een latere aanplanting van de teelten. Potentiële opbrengsten werden voor een aantal gewassen negatief beïnvloed door deze latere plantdatum en in vele gevallen kon het wortelstelsel van de plant zich nog niet voldoende ontwikkelen om te weerstaan aan de droogte. De recente noordoosten winden gecombineerd met de hoge temperaturen maakten de problemen enkel erger door een sneller verdamping van het weinige beschikbare vocht; de komende weken is er weinig regen voorspeld waardoor er een serieus risico heerst dat de droogte het uitzaaien van bepaalde groenten verhindert.

Deze extreme weersomstandigheden die over gans Europa te voelen zijn kunnen leiden tot verlies van groenten, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Als gevolg kan de verwerkende industrie geconfronteerd worden met erge aanvoertekorten in de komende periode en dit voor alle groenten.

Het Europese Droogte Observatorium bracht de huidige droogteperiode in kaart (Bron: http://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1052.). De verdeling van Europa is duidelijk. Het Noorden kampt met droogte terwijl het Zuiden een te veel aan regen kreeg. Voorlopig ziet het er niet uit dat er een verbetering in de situatie komt. De Europese groentetelers irrigeren reeds hun velden, maar vele lokale of nationale wetgevingen verbieden het gebruik van oppervlaktewater voor een ander gebruik dan drinkwaterproductie. Dergelijke maatregelen hebben een directe impact op akkermatige teelten. Bovendien stellen de telers vast dat waar irrigatie toegelaten is, de voorhanden zijnde irrigatietechnologie dit jaar de evaporatie door de droogte en noordoosten winden niet kan bijhouden.