Aanhoudende droogte

Geplaatst op: 19.06.2017

Momenteel heerst er een uitzonderlijke voorjaarsdroogte. Door deze droogte zullen er aanzienlijke verliezen worden geleden bij onze land– en tuinbouwers.

Wat te doen bij niet oogsten van uw teelt: contact opnemen met uw gemeente, zij zullen de schattingscommissie inlichten.

Wat te doen bij onvoldoende kg om aan het contract te voldoen: dit moet gemeld worden aan de afnemer en Ingro. Dit moet nu al gemeld worden, voor u levert, bij de oogst is dit te laat! Telefonisch mag maar dit volstaat niet, het verleden leert ons dat dit geen rechtsgeldig bewijs is. Gelieve dit op mail te zetten of aangetekend te melden aan de betrokken partijen, indien u verwacht dat u niet voldoende kg zal kunnen leveren.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel niet om hiervoor contact op te nemen met ons. Wij helpen u graag verder!